ป้ายกำกับ: วัดเกาะแก้ว

วัดมณีชลขัณฑ์ Wat Mani Chon Khan เจดีย์หลวงพ่อแสง ต้นศรีมหาโพธิ์ พระอารามหลวง ประวัติวัดมณีชลขัณฑ์ วัดมณีชลขัณฑ์ เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลพบุรี ทอ่านต่อ

วัดเกาะแก้ว Wat Ko Kaew บางพลีน้อย สมุทรปราการ แหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบางพลีน้อย ที่ตั้งวัดเกาะแก้ว บางพลีน้อย เลขทอ่านต่อ