ป้ายกำกับ: วัดเวฬุวนาราม

วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๕ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) Wat Welu Wanaram ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งวัดเวฬุวนารามเลขที่ 449 แขวงดอนเมือง เขอ่านต่อ