ป้ายกำกับ: วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) Wat Phra Chetuphon (Wat Pho – reclining Buddha) พระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีอ่านต่อ

ฤาษีดัดตน Hermit Datton “การดัดตน” เป็นการบริหารร่างกาย คลายเมื่อย ยืดเส้นยืดสาย เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งมีผลพลอยไอ่านต่อ

“พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑” Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan ( Wat Pho ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารอ่านต่อ