ป้ายกำกับ: วิปัสสนากรรมฐาน

วัดป่าเชิงเลน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ สาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) วัด. . .

ร่มอารามธรรมสถาน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม ที่แสวงหาสำนักและวิธีการป. . .