ป้ายกำกับ: วิหารเก้าห้อง

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ Wat Phrasri Rattana Mahathat ลพบุรี เที่ยวชมโบราณสถาน ไหว้พระ เดินชมเรื่องราวจากอดีตที่เหลือไว้ในปัจจุบัน ที่ตั้งวัดพระศรีรัตนมหาอ่านต่อ