ป้ายกำกับ: ศาลพระนางเรือล่ม

ขอพรกับหลวงพ่อสมปรารถนา หลวงพ่อสำเร็จ ชมอนุสรณ์สถานของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ (พระนางเรือล่ม)   วัดกู้ หรือวัดพระนางเรือล่ม อ.ปากเกร็ด จ.นนทอ่านต่อ