ป้ายกำกับ: ศีล

ธรรมะมหามงคล ศีล ไม่ได้อยู่ที่พระ ธรรมะ ไม่ได้อยู่ที่วัด เงิน ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐี ศีล อยู่ที่กายใจของเรา ธรรมะ อยู่ที่สติ เงิน อยู่ที่มีความขยันอ่านต่อ

ทาน-ศีล- ภาวนา ธรรมทั้ง 3 นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัอ่านต่อ