ป้ายกำกับ: สติ

สติ Mindfulness คนฉลาดภาวนาอยู่กับตนเองตลอด หัดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะ มีสติความระลึกได้ สัมป. . .