ป้ายกำกับ: สติ

สติ Mindfulness คนฉลาดภาวนาอยู่กับตนเองตลอด หัดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะ มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตนเอง ยืนเดินนั่งนอน อยู่ในอิริยาบถไหน ทำอ่านต่อ

เราสามารถสร้างโอกาสดีๆในชีวิต… ด้วยตัวของเราเอง…. อยู่ที่ว่าเรา จะสร้างมันขึ้นมาหรือเปล่า… โอกาสดีๆบางครั้งเกิดขึ้นกับชีวิตเพียงครั้งเดียว… และมันจะไมอ่านต่อ