ป้ายกำกับ: สมาธิ

วิธีการทำสมาธิอย่างง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น องค์ประกอบสำคัญในการทำสมาธิ การมุ่งเน้นความสนใจหรือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคอ่านต่อ

การนำสมาธิไปใช้ให้เกิดอานิสงส์ สมาธิ แปลว่า ก่อเกิดในขบวนการนั้น คนทั่วไปมักจะแปลสมาธิด้านเดียวไม่ครบองค์ประกอบ เช่น ตัวสมาธิคืออะไร ถ้าเราตอบว่าสมาธิอ่านต่อ

สติ Mindfulness คนฉลาดภาวนาอยู่กับตนเองตลอด หัดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะ มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตนเอง ยืนเดินนั่งนอน อยู่ในอิริยาบถไหน ทำอ่านต่อ