ป้ายกำกับ: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ชีวิตมนุษย์นั้นมีขึ้นมีลง วันนี้สูงสุด พรุ่งนี้อาจตกต่ำ ไม่มีสิ่งใดแน่นอน หรือยั่งยืนได้เลย หมั่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลไว้ให้มาก ๆ เถิด แม้ยามที่ชีวอ่านต่อ