ป้ายกำกับ: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

รากเหง้าของพระศาสนา ทาน – ศีล – ภาวนา เป็นรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของพระศาสนา ที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัย ทาน&อ่านต่อ