ป้ายกำกับ: หลวงปู่มั่น

“วาสนา” เป็นไปตามอัธยาศัย เราควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาให้สูงขึ. . .