ป้ายกำกับ: หลวงปู่แหวน

พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป (ดวงประทีบแห่งปัญญา) ณ วัดอรัญญวิเวก · ที่ตั้งวัดอรัญญวิเวก แ. . .