ป้ายกำกับ: หลวงปู่แหวน

“คนเรามันรักสุข เกลียดทุกข์นี่ หนักก็หนักอยู่ตรงนี้แหละไม่รับความจริง” เราเกิดมานินทา สรรเสริญก็ดี อย่าไปรีบเอามาหมักไว้ในใจ ปล่อยผ่านไปเสอ่านต่อ

พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป (ดวงประทีบแห่งปัญญา) ณ วัดอรัญญวิเวก · ที่ตั้งวัดอรัญญวิเวก แม่แตง เลขที่ 223 บ้างปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงอ่านต่อ