ป้ายกำกับ: หลวงพ่อพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์

ประวัติหลวงพ่อพุทธมงคลสรรเพ็ชญ์ วัดป่าธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี กรมศิลปากรได้เคยดำเนินการ เพื่อจะนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายอ่านต่อ