ป้ายกำกับ: เครียด

เครียด เพราะ คิดวน สับสน เพราะ คิดมาก ลำบาก เพราะ คิดนาน รำคาญ เพราะ คิดแย่ ผ่อนคลาย เพราะ คิดจบ สงบ เพราะ คิดน้อย ปล่อยวาง เพราะ คิดเป็น สงบเย็น เพราอ่านต่อ