ป้ายกำกับ: mindfulness

ความเผลอคิดเป็นการทำงานของจิต ความเผลอคิด นั้นคือการทำงานของจิต …… จิตไม่มีรูปร่างตัวตนแต่จิตแสดงออกมาในรูปของความคิด จริงๆแล้วอาจารย์ (พรอ่านต่อ

สติ Mindfulness คนฉลาดภาวนาอยู่กับตนเองตลอด หัดเป็นคนมีสติสัมปชัญญะ มีสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัว รู้ตนเอง ยืนเดินนั่งนอน อยู่ในอิริยาบถไหน ทำอ่านต่อ