มหัศจรรย์ตำราเวชศาสตร์ วัดโพธิ์

ศาลาจารึกตำรานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้นบอกตำแหน่งนวด เป็นบันทึกที่รวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย์แผนโบราณ จุดนวดตำแหน่งต่าง ๆ บนร่างกายของมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วน แต่บางจารึกก็ลบเลือนอ่านไม่ออกบ้าง แต่ทำให้รู้ได้ว่า การแพทย์แผนโบราณของไทยนั้น มีการเรียนรู้สรีระของมนุษย์ได้อย่างละเอียดละออ ไม่แพ้การแพทย์แผนปัจจุบันเลยทีเดียว

การไปเดินดูที่ศาลาจารึกนี้ ทำให้ลูกหลานไทย ควรภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรา….

เครดิตภาพ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล