วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
Wat Poramai Yikawat Worawihan, Koh Kret Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi

“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เจดีย์มุเตาสัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์, พระนนทมุนินท์พระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี”


ที่ตั้งวัดปรมัยยิกาวาส
เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เบอร์ติดต่อ 02-584 5120

วัดปรมัยยิกาวาส6

ประวัติวัดปรมัยยิกาวาส
เป็นวัดโบราณ น่าจะสร้างหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลองขึ้น เมื่อพ.ศ. 2264 เรียกกันว่า “วัดปากอ่าว” เมื่อพม่าบุกยึดเมือง กลายเป็นวัดร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 ต่อมาสันนิษฐานว่าชาวรามัญที่อพยพมาฟื้นฟูวัดขึ้นมาเรียกว่า “เพียมุเกี๊ยะเติ้ง” ในสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดปรมัยยิกาวาส0

พระประธานในพระอุโบสถ

เมื่อพุทธศักราช 2417 พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูร ไ ด้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่จนเสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูรทรงถวายไตรจีวรเครื่องสมณบริขารแด่พระสงฆ์และโปรดให้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดปรมัยยิกาวาส” ซึ่งมีความหมายว่า “วัดของพระบรมอัยยิกา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อสมเด็จยายที่ทรงอภิบาลท่าน

ภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีภาพจิตกรรมฝาฝนังแบบไทยประยุกต์

พระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่”

วัดปรมัยยิกาวาส20

ส่วนด้านหน้าพระวิหาร มี “พระนนทมุนินท์” เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี

เจดีย์มุเตา สัญลักษณ์แห่งเกาะเกร็ด

เจดีย์มุตา

นอกจากนั้นยังมีสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดซึ่งคือ เจดีย์มุเตา ทรงรามัญที่จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานแปดเหลี่ยมย่อมุม ฐานกว้างด้านละ 5 วา สูง 4 วา 1 ศอก ยอดพระเจดีย์มีฉัตรทรงเครื่อง 5 ชั้น อย่างมอญ สูง 1 วา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในวันที่ 8 มีนาคม 2478 ภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญ ปัจจุบันได้เสริมความแข็งแรงและยึดฐานไว้อย่างแน่นหนา เชิงอนุรักษ์ให้คงสภาพเอียงไว้ เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้ว

วัดปรมัยยิกาวาส13

และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส ที่จัดแสดงวัตถุต่าง ๆ เช่น เครื่องถ้วยชาย เครื่องแก้ว เหมหรือโลงศพมอญ เป็นต้น

งานบุญประเพณีสำคัญของวัดปรมัยยิกาวาส ได้แก่ งานสงกรานต์ มีการทำข้าวแช่ แห่หงส์-ธงตะขาบ เล่นสะบ้า สรงน้ำพระภิกษุ และระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน มีการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระมหารามัญเจดีย์ นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรขอนธูป เนื่องในวันออกพรรษาอีกด้วย


 

การเดินทางมาวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร Wat Poramaiyikawas Worawihan

โดยรถยนต์ วิ่งตรงมาทางถนนแจ้งวัฒนะ เข้าสู่ห้าแยกปากเกร็ด ข้ามแยกตรงมาจนถึง โลตัสปากเกร็ด เลี้ยวเข้าซอยไปทางวัดสนามเหนือ ตรงเข้าไป วัดสนามเหนืออยู่ซ้ายมือ จอดรถ และเดินตรงเข้าไปหลังวัด จะมีท่าน้ำต่อเรือข้ามฝั่งไปยังเกาะเกร็ด วัดอยู่ซ้ายมือของเกาะเกร็ด