วัดมะขาม Wat MaKham

ที่ตั้งวัดมะขาม
เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 3 ซอยวัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ประวัติวัดมะขาม
วัดมะขาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศักราช 2170 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าให้ชาวมอญอพยบเข้ามาอยู่และได้บูรณะวัดร้าง โดยเอาภูมิประเทศที่พบเห็นที่มีต้นมะขามใหญ่มาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดมะขาม“โบราณสถานที่สำคัญของวัดมะขาม ได้แก่ โบสถ์ทองสำเภา ใบเสมา ธรรมาสน์สวด และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงลังกา ศิลปะสมัยอยุธยา

ปัจจุบัน วัดมะขามอยู่ติดกับวัดศาลเจ้า และใกล้กับตลาดวัดมะขามวัดศาลเจ้า และวัดมะขามค่อนข้างทรุดโทรม

#ทัวร์วัดไทย
#วัดมะขาม
#ตลาดวัดมะขามวัดศาลเจ้า

การเดินทางไปวัดมะขาม ปทุมธานี

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล