.
วัดท่าช้างเหนือ ตำบลท่าข้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
Wat Tha Chang Nuea, Tha Khang Subdistrict, Sao Hai District, Saraburi

“ชมรอยพระพุทธบาทจำลองสมัยโบราณ  ไหว้พระขอพรหลวงพ่อมงคลนฤมิตร”
.

ที่ตั้งวัดท่าช้างเหนือ
เลขที่ 1 บ้านท่าข้าง หมู่ 4 ตำบลท่าข้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประวัติวัดท่าช้างเหนือ

วัดท่าช้างเหนือเป็นที่ราบลุมติดแม่น้ำแควป่าสัก สันนิษฐานที่มาของชื่อวัดว่า น่าจะเรียกกันตามประวัติเหตุการณ์ในอดีตที่กล่าวกันว่าบริเวณแถววัดท่าช้างเหนือมีช้างมาลงกินน้้าที่แม่น้้าป่าสักจนเป็นที่มาของวัดท่าช้างซึ่งมีสองวัดท่าช้างเหนือกับวัดท่าช้างใต้


วัดท่าช้างเหนือ สร้างเมื่อวันที 18 มกราคม พ.ศ. 2250 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2268
วัดท่าช้างเหนือ ชื่อเดิม “วัดห่าง” หนังสือประวัติท่าช้างเหนือ ( 2513 )

นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ เขียนไว้ว่า การที่ได้ชื่อว่า “วัดท่าช้าง” ได้ความตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ ได้เล่าต่อๆกันว่า เป็นที่เลี้ยงช้างของ เจ้าพระยาหินทรศักดิ์ ธำรง (บุศย์ เพ็ญกุล) เพราะทางเหนือของวัดสมัยนั้นเป็นป่ารกมาก และประกอบกับที่ทางเอาช้างลงกินน้ำสะดวก เพราะมีทางพอที่จะเอาช้างลงไปสู่แม่น้ำแควป่าสักได้ ในบริเวณ วัดทางทิศหรดีของกุฎิ ปัจจุบัน และยังเป็นทางปรากฏอยู่ จึงได้ขนานนามว่า “วัดท่าช้าง” และ สมัยโบราณเมื่อกองบรรณาธิการซึ่งมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลงสู่กรุงศรีอยุธยา ได้ผ่านทางสายนี้ สืบทราบว่า ที่บริเวณนี้ เหมาะต่อการพำนักช้าง เหมาะมีที่ทางจะเอาช้างลงกินน้ำได้สะดวก ต่อมามีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในหมูบ้านทางทิศใต้ จึงเรียกชื่อวัดที่สร้างใหม่นี้ว่า “วัดทองอินตาราม” (ทองเป็นชื่อของพระที่เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก อินตาเป็นชื่อเจ้าของที่ดิน ต่อมาเรียกวัดนี้ว่า”วัดท่าช้างใต้” และเรียกวัดท่าช้างเดิมว่า “วัดท่าช้างเหนือ” และแบ่งเป็นบ้านท่าช้างเหนือ และบ้านท่าช้างใต้นั่นเอง

“พระอุโบสถมหาอุตม์”
“กุฏิสงฆ์”
“ร่มรื่น”

ปูชนียวัตถุ
1. รอยพระพุทธบาทจำลองสมัยโบราณ
2. หลวงพ่อมงคล-นฤมิตร
3. มณฑปสร้างเมื่อ พ.ศ.2549
4. กาดคนยวน


ภาพบรรยากาศวัดท่าช้างเหนือ เสาไห้ สระบุรี
[smartslider3 slider=201]


การเดินทางไปวัดท่าช้างเหนือ เสาไห้ สระบุรี

© ภาพและบทความโดย thikumporn tantivimongkol

Comments

comments