วัดแคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Wat Khae Nai, Bang Krang Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi
“วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย สักการะบูชาหลวงพ่อหินพระเก่าแกศักดิ์สิทธิ์ประจำแคในและหลวงพ่อสำรวม อดีตเจ้าอาวาส”

วัดแคใน1

ที่ตั้งวัดแคใน เลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ซอยบางกร่าง 45 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11100 วัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา ประเภท : วัดราษฎร์ นิกาย : มหานิกาย เจ้าอาวาส : พระครูสังฆรักษ์ บุญใส รตนปุตฺโต

วัดแคใน0

ประวัติวัดแคใน วัดแคในเดิมมีชื่อว่า วัดค่าย เป็นที่ตั้งของกองทหาร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2301 ในสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งมีการรบกับพม่าหลายครั้ง และน่าจะกลายเป็นวัดร้างจนกระทั่งมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่และมีการพัฒนาปลูกสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

วัดแคใน3

อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่

 • ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2509
 • หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
 • อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514
 • ฌาปนสถาน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
 • ศาลาการบำเพ็ญกุศลศพ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539
 • กุฏิทรงไทย 2 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540
 • ศาลาการเปรียญหลังใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551
  ศาลาการเปรียญหลังใหม่
ปูชนียวัตถุ

หลวงพ่อหิน วัดแคใน จ.นนทบุรี ปี2516

หลวงพ่อสำรวม สัญญโม อดีตเจ้าอาวาส
 • หลวงพ่อหิน พระเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คู่วัดแคใน
 • หลวงพ่อสำรวม สัญญโม อดีตเจ้าอาวาส
พระอุโบสถ

การเดินทางมาวัดแคใน นนทบุรี

Comments

comments