วัดพระบาทน้ำพุ ต.สามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
Wat Phrabat Nam Phu, Lopburi
“กราบหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กกำพร้า และชาวบ้านในชุมชน”

ที่ตั้งวัดพระบาทน้ำพุ
หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก เบอร์โทรศัพท์ 089-801-8250
https://www.facebook.com/phrabatnampu/

พระอุโบสถ

ประวัติวัดพระบาทน้ำพุ
วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

มูลนิธิธรรมรักษ์ แห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

เบอร์บัญชี “บ้านเด็กธรรมรักษ์”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี 111-1-70375-1


ภาพบรรยากาศวัดพระบาทน้ำพุ

พระประธานในพระอุโบสถ
พระปฐมพุทธอาคันตุกะปฏิสันถารี
พระปฐมพุทธประดิษฐานบารมี
พระพุทธไภษัชยฯ พระประธานในพระวิหาร

ทางขึ้นพระอุโบสถ


#ทัวร์วัดไทย
#วัดพระบาทน้ำพุ
เครดิตภาพ Dumrong Somrit


การเดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุ

Comments

comments