สักการะบูชาพระแท่นดงรัง รอยพระพุทธบาทไม้สัก
รอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา

พระแท่นดงรัง

วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร พระอารามหลวง
ที่อยู่: 121 หมู่ที่ 10 ตำบล พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์: 089 820 0992
ที่ตั้ง: อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี
ความพิเศษ: ประดิษฐานพระแท่นดงรัง

วิหารพระแท่นดงรัง

วัดพระแท่นดงรังวรวิหารสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงสร้างในสมัยพระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ.2375-2300) เมื่อครั้งทรงค้นพบพระแท่นดงรังและทรงโปรดให้ช่างหลวงสร้างพระพุทธบาทจำลองไม้เกะสลักประดับมุก ถวายเป็นพุทธบูชาไว้ ณ วิหารพระแท่น ภายในวัดมีปูชนียสถานและโบราณวัตถุ ประกอบด้วย มณฑปเขาถวายพระเพลิง รอยพระพุทธบาทจำลอง ลานนางฟ้า บันไดแก้ว บันไดนาคเจ็ดเศียร พระพุทธทวารวดีศรีมหาโชค พระสังกัจจายน์ (หลวงพ่อโต) พระอุโบสถจัตุรมุข วิหารพระแท่น วิหารบดยา วิหารพระอานนท์ พระพุทธบาทไม้ประดับมุก มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระพุฒมงคล รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารพระพุฒมงคล

พระอุโบสถจัตุรมุข
พระประธานในพระอุโบสถ
พระประธานในพระอุโบสถ
รอยพระพุทธบาทไม้สัก
มณฑปรอยพระพุทธบาท
รอยพระพุทธบาท

ชมบรรยากาศวัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร