“ถึงที่วังตั้งประทับรับเสด็จ มาทรงเบ็ดปลากระโห้ไม่สังหาร
ให้ปล่อยไปในทะเลเอาเพดาน แต่โบราณเรียกว่าองค์พระทรงปลา
แต่เดี๋ยวนี้ที่วังก็รั้งร้าง เป็นรอยทางทุบปราบราบรุกขา
ยังแลเลี่ยนเตียนดีที่พลับพลา นึกระอาอนิจจังไม่ยั่งยืน
เดิมเป็นป่ามาเป็นวังตั้งประทับ แล้วก็กลับไปเป็นป่าไม่ฝ่าฝืน
เหมือนมียศลดลงไม่คงคืน นึกสะอื้นอายใจมาในเรือ”

วัดคุ้งตำหนัก Wat Khung Tamnak

ที่ตั้งวัดคุ้งตำหนัก
เลขที่ หมู่ 7 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติวัดคุ้งตำหนัก

วัดคุ้มตำหนัก ที่มีชื่อเกี่ยวกับวังน้ำวนจนหลายคนร่ำลือกัน ว่าเป็นถิ่นฐานของจระเข้ชุกชุม เล่ากันว่าในสมัยอยุธยาตอนปลาย บริเวณนี้เคยมีพลับพลาหรือตำหนักพระเจ้าเสือ ซึ่งพระองค์เสด็จฯ มาประทับทรงเบ็ด เล่ากันอีกต่อไปว่าบริเวณดังกล่าวมีปลาชุกชุมมาก ดังบันทึกของท่านสุนทรภู่เมื่อครั้งนั่งเรือผ่านบางตะบูนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “ถึงที่วังตั้งประทับรับเสด็จ มาทรงเบ็ดปลากระโห้ไม่สังหาร ให้ปล่อยไปในทะเลเอาเพดาน แต่โบราณเรียกว่าองค์พระทรงปลา แต่เดี๋ยวนี้ที่วังก็รั้งร้าง เป็นรอยทางทุบปราบราบรุกขา ยังแลเลี่ยนเตียนดีที่พลับพลา นึกระอาอนิจจังไม่ยั่งยืน เดิมเป็นป่ามาเป็นวังตั้งประทับ แล้วก็กลับไปเป็นป่าไม่ฝ่าฝืน เหมือนมียศลดลงไม่คงคืน นึกสะอื้นอายใจมาในเรือ”

บริเวณโดยรอบวัดคุ้งตำหนัก ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่เป็นชาวไทยเชื­้อสายมอญนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพปลูกป่าโกงกาง เผาถ่าน รับจ้างทั่วไป และบางส่วนประกอบอาชีพด้านประมงและสัตว์น้­ำ เกร็ดความรู้เรื่อง ชาวมอญในเพชรบุรี ชาวมอญในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งบ้านเรือนอยู่ 2 แห่ง คือ บ้านบางลำภู (หมู่ 3) ตำบลบางครก และบ้านคุ้งตำหนัก(หมู่ 7) ตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ชาวมอญในจังหวัดเพชรบุรีอพยพมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีจำนวนประมาณ 40,000 คน

ภาพบรรยากาศของวัดคุ้งตำหนัก

previous arrow
next arrow
Slider

การเดินทางไปวัดคุ้งตำหนัก เพชรบุรี