วัดในกลาง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Wat Nai Klang, Ban Laem Subdistrict, Ban Laem District, Phetchaburi
“วัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้าง, ชมศิลปะล้ำค่าอายุกว่า 250 ปี”

ที่ตั้งวัดในกลาง
ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เวลาทำการ เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ประวัติวัดในกลาง
เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในวัดล้วนเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อสุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลบ้านแหลมและประชาชนทั่วไป

วัดในกลางเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้ทำการรื้ออุโบสถหลังเก่าเพื่อสร้างใหม่ โดยจากการขุดหลุมลูกนิมิตของอุโบสถเก่าแห่งนี้พบว่ามีวัตถุโบราณจำนวนมาก อาทิ ภาชนะเคลือบเบญจรงค์ เครื่องลายคราม และกล้องยาสูบ รวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ อาทิ แหวน ทับทรวง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อสุโขทัย พระพุทธรูป ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตำบลบ้านแหลม

จุดเด่นของวัดในกลางต้องมาชมสถาปัตยกรรม ศาลาการเปรียญ ซึ่งทำจากไม้สักทั้งหลัง สันนิษฐานว่า เป็นศาลาที่พระเจ้าตากสินพระราชทานไว้เป็นอนุสรณ์แม่นกเอี้ยง ภายหลังสถาปนาเป็นพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ ในปี พ.ศ.2312 มีลักษณะการก่อสร้างแบบโบราณ โดยใช้ลูกสลักเป็นเดือยในการยึดไม้ เสาของศาลาการเปรียญมีทั้งหมด 8 เหลี่ยม มีคันทวยแกะสลักสวยงามเป็นรูปหัวนาครองรับชายคา ซึ่งเป็นลวดลายการแกะสลักที่มีความอ่อนช้อยงดงาม ภายนอกศาลาการเปรียญมีช่อฟ้าปากหงส์ ฝีมือช่างเมืองเพชร ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่น ไม่ได้ใช้ช่อฟ้าปากครุฑตามแบบศิลปะสมัยอยุธยา

ภายในศาลาการเปรียญ ต้องมาชมภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังลายรดน้ำ สร้างขึ้นหลังจากบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ เป็นภาพที่เกิดจากนิมิตของเจ้าอาวาสในขณะนั้น ภาพลายรดน้ำบริเวณเหนือธรณีประตูขึ้นไปเป็นภาพปฏิจจสมุปบาทนำรูปแบบมาจากธิเบตและยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน สังขารพระครูวชิรคุณาธาร หรือหลวงพ่อเพชร นาควโร อดีตเจ้าอาวาสวัดในกลาง ซึ่งมีสังขารไม่เน่าเปื่อย ได้บรรจุไว้ในโลงแก้วให้ประชาชนได้มาสักการะบูชา อีกทั้งภายในวัดยังมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน อยู่บริเวณด้านหลังของอุโบสถ ใกล้กับเจดีย์ 3 องค์

ชมภาพบรรยากาศวัดในกลาง

การเดินทางไปวัดในกลาง เพชรบุรี

Comments

comments