วัดหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Wat Nong Pla Lai Nong Pla Lai Subdistrict, Khao Yoi District, Phetchaburi Province

“สำนักปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน จุดดูนกอินทรีของดีเมืองเพชร

วัดหนองปลาไหล0

ที่ตั้งวัดหนองปลาไหล เพชรบุรี
หมู่ 2 ถนนทางหลวงชนบท พบ. 1023 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

วัดหนองปลาไหล

วัดหนองปลาไหล14

ประวัติวัดหนองปลาไหล เพชรบุรี

วัดหนองปลาไหล เดิมเป็นพื้นที่วัดที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างวัดอย่างแน่ชัด
ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า “วัดหนองปลาไหลเก่า

ปัจจุบันมีการเข้ามาพัฒนาพื้นที่เป็นที่พักสงฆ์สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน
และบูรณะซ่อมแซมสร้างเสนาสนะเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร

วัดหนองปลาไหล Wat Nong Pla Lai

วัดหนองปลาไหล4

วัดหนองปลาไหล9

วัดหนองปลาไหล13

ไม่สามารถค้นหาหลักฐานการสร้างวัด แต่พบหลักฐานทางด้านโบราณคดี คือ เจดีย์ก่ออิฐถือปูน บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเก่ามีเจดีย์ก่ออิฐถือปูนประดับลวดลายปูนปั้นตั้งอยู่จำนวน 2 องค์ ลักษณะเป็นเจดีย์ที่มีฐานทรงกลมและฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง แต่มีการซ่อมแซมใหม่ ด้วยการพอกและต่อเดติมองค์ระฆังโดยช่างพื้นเมือง เจดีย์ทั้งสององค์นี้คาดว่าจะมีอายุเก่าไม่เกินไปกว่าช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดหนองปลาไหล7

วัดหนองปลาไหล8

วัดหนองปลาไหล10

วัดหนองปลาไหล15

นอกจากนั้น ภายในวัดยังมีหลวงพ่อหิน และหลวงปู่ทวด ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อหิน

และที่วัดหนองปลาไหล ยังเป็นจุดดูนกอินทรีของดีเมืองเพชรอีกด้วย

การเดินทาง (แผนที่) วัดหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี