วัดเขาน้อยล่าง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
Wat Khao Noi Lang, Pran Buri, Prachuab Khirikhan

“สักการะบูชาพระพุทธรูป 16 องค์ ณ มณฑปนฤเทพ

ที่ตั้งวัดเขาน้อยล่าง
เลขที่ ซอยเทศบาล 1 ตำบล เขาน้อย อำเภอ ปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77160, ประเทศไทย

ประวัติวัดเขาน้อยล่าง

มีศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเขาน้อยล่าง เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ภายในวัดมีที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 16 องค์ เชิญทุกท่านมาสักการะขอพร เปิดทุกวัน

ประวัติความเป็นมา พระพุทธรูป 16 องค์ มณฑปนฤเทพที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

คุณพ่อสอน-คุณแม่ผวน ฤทธิ์เดช ได้ปรารภดำเนินการสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดไว้ให้ปวงชนได้กราบไหว้ สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต แต่ในขณะที่ท่านทั้งสองได้เริ่มส้างพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้น ท่านทั้งสองได้ละสังขารดำเนินสถิตทิพพิมานสถานงคลก่อนที่จะสร้างพระพุทธรูปเสร็จ

ดังนั้น บุตร และธิดา ของท่านจึงได้สืบสานเจตนารมณ์ของท่าน และได้เชิญชวนญาติมิตรชาวไทย ชาวสิงคโปร์ ร่วมสร้างพระพุทธรูปรังสรรค์ตามเจตจำนงของท่านทั้งสอง ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปประจำวันเกิดและพระอื่น ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 องค์ และได้รับอนุญาตจากพระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ให้สร้างมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ณ สถานที่แห่งนี้ ไว้เป็นที่สักการะบูชาเป็นศรีสวัสดิ์พิพัฒนอุดมมงคลแก่ชีวิต

“ขออนุโมทานาทุก ๆ ท่านที่ร่วมสร้างพระพุทธรูปมณฑปนฤเทพ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรบุญกุศลที่บำเพ็ญมาจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลยเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติเพิ่มพูน สำเร็จสมประสงค์ อันพึงปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาล เทอญ”
พระครูอุโฆสธรรคุณ (นิยม ฤทธิ์เดช)ภาพบรรยากาศวัดเขาน้อยล่าง ปราณบุรี
[smartslider3 slider=193]


การเดินทางไปวัดเขาน้อยล่าง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เครดิตภาพโดยคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

Comments

comments