วัดปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Wat Pranburi, Pranburi Subdistrict, Pranburi District, Prachuap Khiri Khan Province

“วัดพัฒนาตัวอย่าง ชมวิหารพระประทานอภัยสร้างจากไม้ตะเคียนทองใหญ่ที่สุดในโลกและพระอุโบสถหินอ่อน”

ที่ตั้งวัดปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ประวัติวัดปราณบุรี

วัดปราณบุรี เดิมชื่อว่า วัดเมือง เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอปราณบุรี ประเภทวัด : วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย วันที่ตั้งวัด : พ.ศ. 2407

พระอุโบสถ
พระอุโบสถหินอ่อน
ซุ้มและบานประตูงดงาม

วิหารพระประทานอภัย

จุดเด่นของวัดปราณบุรี

วิหารพระประทานอภัยสร้างจากไม้ตะเคียนทองใหญ่ที่สุดในโลก


ภาพบรรยากาศวัดปราณบุรี [smartslider3 slider=204]


การเดินทางไปวัดปราณบุรี

©เครดิตภาพ Thikumporn Tantivimongkol