วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Wat Tham Khao Lak Chan, Pak Phraek Subdistrict, Bang Saphan Noi District, Prachuap Khiri Khan
“เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาคิ แหล่งเที่ยวถ้ำ ชมหินงอกหินย้อยและค้างคาว”

ที่ตั้งวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ประวัติวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2537 ผู้ขออนุญาตสร้างวัด คือ นายแุถม ปานพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหินปิด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดตั้งอยู่บนที่ราบติดภูเขาลักจันทร์ บนเขามีต้นจันทน์อยู่จำนวนมาก มีถ้ำและมีพระพุทธรูปเนื้อปูน ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว สูง 3.5 เมตร สร้่างเมื่อ พ.ศ. 2478 ประดิษฐานอยู่หน้าถ้ำ และมีรูปปั้นพระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร และพระพุทธบาทจำลอง อยู่บริเวณหน้าถ้ำ

วัดเขาลักษณ์จันทน์ ได้รับความอุปถัมภ์จากราษฏรบ้านเขาลักจันทร์มาโดยตลอด บรรยากาศวัดมีความเงียบ สงบ ด้านหลังวัดเป็นเขาหินปูน มีต้นจันทน์ผาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มีถ้ำขนาดใหญ่ ภายในมืดสนิท มีหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตา และค้างคาวอาศัยอยู่มากมาย วัดเขาลักษณ์จันทน์ หรือ วัดถ้ำเขาลักษณ์- จันทน์ เดิมชื่อ วัดเขาลักจันทร์© เครดิตภาพและข้อมูล Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments