วัดทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Wat Tang Sai, Bang Saphan, Prachuab Khirikhan
“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 9, ไหว้พระขอพรพระพุทธกิติสิริชัย วัดสวยบนเนินเขาธงชัย ชมวิวทะเลหาดบ้านกรูด, สักการะศาลกรมหลวงชุมพรฯ”

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

·ที่ตั้งวัดทางสาย
เขาธงชัย หมู่ 9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77109
เบอร์โทรติดต่อ 081-926 8159, 032-695 019

wattangsai-bangsaphan-prajuabkhirikhan-07

ประวัติวัดทางสาย
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ-วัดทางสาย หรือวัดเขาธงชัย เป็นมหาธาตุเจดีย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อพระมหากษัตริย์ โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย์ เป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานไพที รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชั้น หมายถึง ขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ 9 มีทั้งหมด 5 ชั้นดังนี้

ทางขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์ฯ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ชั้นที่ 1 ชั้นใต้พื้นดินเป็นที่เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่
พื้นที่ในส่วนนี้ เป็นถังเก็บน้ำ และมีห้องเก็บของ โดยอยกออกเป็น 2 ปีก ทางด้านมุขทิศตะวันออกและมุขทิศตะวันตก

บันใดนาคทางเดินขึ้นเขา

ชั้นที่ 2 เป็นโถงอเนกประสงค์และสำนักงานมูลนิธิ เพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
พื้นที่ในชั้นนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่คือ พื้นที่ภายในอาคาร และพื้นที่ลานประทักษิณด้านนอก ซึ่งบนลานประทักษิณนั้น มีบันได เชื่อมสู่ชั้นที่ 2 และเป็นที่ตั้งของ หอกลอง หอระฆัง และศาลารายอีก 4 หลัง และที่บริเวณมุมของฐานชั้นนี้เป็น ที่ตั้งของใบเสมา รวมทั้งหมด 8 ใบ ส่วนพื้นที่ภายในอาคารนั้นเป็นโถงโล่งขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้นถูกกัน ไว้สำหรับเป็นห้องเครื่องปั๊มน้ำ และห้องเก็บของ

ชั้นที่ 3 เป็นวิหาร บริเวณใจกลางเป็นแท่นประดิษฐาน พระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่ จำนวน 4 องค์
ทางเข้าภายในวิหารเป็นซุ้มทำด้วยไม้สักทองแกะสลัก แท่นและซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค์ทำด้วยหินอ่อน ผนังโดยรอบ เขียนจิตรกรรมภาพ 5 ธันวามหาราช 1 ภาพ พระราชพิธีสิบสองเดือน 12 ภาพและประเพณีท้องถิ่นภาคต่างๆ ของประเทศไทยอีก 50 ภาพ

ชั้นที่ 4 เป็นอุโบสถ
ซึ่งประดิษฐานพระประธาน มีชื่อว่า “พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร” พระประธานในอุโบสถจัดสร้างโดยยึด ถือรูปแบบพุทธลักษณะปางลีลาโดยจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยกรุงสุโขทัยซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ที่มีความงดงาม อ่อนล้อยถึงพร้อม ด้วยคุณค่า แห่งพุทธศิลปะโดยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า เป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่งามที่สุดในโลก

จิตรกรรมฝาผนัง

ด้านหลังพระประธานเขียนจิตรกรรม ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาววดึงส์อยู่ภายในกรอบ 12 นักษัตร ด้านหน้าพระประธานตอนบนเขียนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ขณะโปรดพระพุทธมารดา มีต้นปาริชาติ และพระจุฬามณี ส่วนตอนล่าง ตามช่องหน้าต่างเขียนพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนกบนกระจกสีโปร่งแสงสเตน กล๊าส ส่วนบนเป็นพระปรมาภิไธย ย่อ “ภปร” และ ตราพระราชสัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 จำนวน 20 ภาพ บานประตูเขียนสีปิดทองเป็นรูปทวารบาล เทวดายืน แท่นมียักษ์แบก

ชั้นที่ 5 บุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายในบุษบกไม้สัก แกะสลักปิดทองตั้งอยู่บนฐานทรงสูง ทำด้วยหินอ่อนมีมุขยื่นทั้งสี่ด้าน ใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ ปางประจำพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชมหาราช

พระพุทธกิติสิริชัย

wattangsai-bangsaphan-prajuabkhirikhan-62

พระพุทธกิติสิริชัย

เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางสมาธิแบบคันธาระ ศิลปะอินเดีย ลักษณะประทับขัดสมาธิดอกบัว หันพระพักตร์ออกทะเล สามารถมองเห็นไกลๆ ได้จากหาดบ้านกรูด ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” สร้างขึ้นโดยชาวบางสะพาน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยที่มีนัยยะทางศาสนาแฝงไว้ ฐานผ้าทิพย์มีพระนามาภิไธยย่อ ส.ก.


ภาพบรรยากาศวัดทางสาย บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บันใดด้านหน้าทางขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
สวนป่าริมทางขึ้นสู่พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ศาลาราย ลานหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ บริเวณด้านหลังเป็นลานจอดรถ
วิวด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

รูปปั้นพระเกจิอาจารย์ รอบๆ พระพุทธกิติสิริชัย

 

ด้านหน้าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บันใดทางเดินขึ้นภายในพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ลีลาวดี
พุทธธรรมสถาน
พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ทะเลบ้านกรูด
พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
เขาธงชัย

การเดินทางมาวัดทางสาย บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

⇒ โดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3459 แยกซ้ายจากถนนเพชรเกษม แยกซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอีกทีไปเขาธงชัย จะมีแยกซ้ายมือไปวัดทางสายที่เชิงเขา และเลี้ยวซ้ายขึ้นเขา ขึ้นมาทางอ่าวบ้านกรูด มีถนนขึ้นสู่ยอดเขา ห่างจากสถานีรถไฟบ้านกรูด 4 กิโลเมตร ห่างจากถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร

Comments

comments