วัดพระ​ธรรมจาริกสลิดหลวง

หอระฆังวัดเอียงคล้ายหอเอนเมืองปิซ่า

ที่ตั้งวัดพระธรรมจาริกสลิดหลวง หรือวัดธรรมจาริกแม่สลิดหลวง
บ้านแม่สลิดหลวง ต.แม่​สอง​ อ.ท่าสองยาง​ จ.ตาก​ 63150 โทร. 082-1858301

ประวัติวัดพระธรรมจาริกสลิดหลวง
เป็นศูนย์กลาง​ของอาศรม​พระ​ธรรมะ​จาริก​บนดอย15แห่ง ในช่วงฤดูฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง เกิดดินยุบตัวเป็นหลุม ส่งผลให้ฐานปูนหอระฆังวัด ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร เกิดเอียงตัวคล้ายหอเอนเมืองปิซ่า

ทัวร์วัดไทยขอเป็นสะพานบุญส่งต่อความต้องการขอเด็ก ๆ ที่ทางวัดอุปถัมภ์
#หนูขอแค่สมุดดินสอและยางลบ
สามารถส่งให้กับเด็ก ๆ ได้ที่ พระใบฏิกาวินัย วรญาโน วัดแม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150
โทร 082-1858301


ภาพบรรยากาศในวัด
การเดินทางไปวัดพระธรรมจาริกสลิดหลวง ท่าสองยาง

เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล