• วัดอัมพุวราราม ปทุมธานี

  • วัดไผ่ล้อม ปทุมธานี

  • วัดวีระโชติธรรมาราม ฉะเชิงเทรา

  • วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทัวร์วัดไทย

วัดถ้ำอินทนิล หรือถ้ำพะวอ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) Wat Phra Si Rattana Satsadaram

วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วัดศาลเจ้า ซอยวัดมะขาม ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

พระอารามหลวง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) Wat Phra Si Rattana Satsadaram

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี

วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท (หลวงพ่อพุทธโสธร) ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา

วัดป่า

วัดถ้ำอินทนิล หรือถ้ำพะวอ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดหัวเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วัดป่าเชิงเลน – วัดป่ากลางกรุง ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วัดป่าเพิ่มพูลสามัคคี ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ ลำปาง

วัดพระธาตุแสงจันทร์ (วัดร้าง) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่

วัดบนเขา

วัดถ้ำอินทนิล หรือถ้ำพะวอ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

วัดแสงมงคล (ปงตอง) ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วัดป่าดอกแดง Wat Pa Dok Daeng ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า พังงา

วัดเกาะลอย (เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว) อ.ศรีราชา ชลบุรี

วัดริมน้ำ

วัดศาลเจ้า ซอยวัดมะขาม ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วัดใหม่ยายนุ้ย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัดพิชัยสงคราม ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดอัมพุวราราม ถนนสามโคก-ปทุมธานี ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก ปทุมธานี

วัดไผ่ล้อม สายปทุมธานี-สามโคก ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี