• วัดอโศการาม สมุทรปราการ

  • วัดธรรมามูล วรวิหาร ชัยนาท

  • วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ลพบุรี

  • วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

ทัวร์วัดไทย

วัดถ้ำเขาประทุน Wat Tham Khao Pratun ระยอง

วัดเขาชะเมา Wat Khao Chamao อ.เขาชะเมา ระยอง

วัดมะเดื่อ Wat Ma Duea (ถ้ำเขาลอย) ระยอง

วัดสังกัสรัตนคีรี ต.น้ำซึม อ.เมือง อุทัยธานี

วัดดอนสามสิบ Wat Don Sam Sib นครปฐม

พระอารามหลวง

วัดเขาแก้ว วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เสาไห้ สระบุรี

วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร พระอารามหลวง ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) พระอารามหลวง อ.เมือง กาญจนบุรี

วัดป่า

วัดถ้ำเขาประทุน Wat Tham Khao Pratun ระยอง

วัดเขาชะเมา Wat Khao Chamao อ.เขาชะเมา ระยอง

วัดมะเดื่อ Wat Ma Duea (ถ้ำเขาลอย) ระยอง

วัดสร้างใหม่ถ้ำนาคราชโสภณวนาราม อ.แก่งคอย สระบุรี

วัดถ้ำอุดมสุข อ.ปากช่อง นครราชสีมา

วัดบนเขา

วัดถ้ำเขาประทุน Wat Tham Khao Pratun ระยอง

วัดเขาชะเมา Wat Khao Chamao อ.เขาชะเมา ระยอง

วัดมะเดื่อ Wat Ma Duea (ถ้ำเขาลอย) ระยอง

วัดสังกัสรัตนคีรี ต.น้ำซึม อ.เมือง อุทัยธานี

วัดเขาแก้ว วรวิหาร พระอารามหลวง อ.เสาไห้ สระบุรี

วัดริมน้ำ

วัดแค (ราชานุวาส) Wat Khae Rajanuvas อยุธยา

วัดคูหาสุวรรณ Wat Khuha Suwan สุโขทัย

วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสวรรค์ Wat Khuean Tha Thung Na Prachasan กาญจนบุรี

วัดตองปุ Wat Thongpu อยุธยา

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี