หมวดหมู่: พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ งานแสดง ศิลปะวัฒนธรรม

วัดปัญญานันทาราม Wat Panyanantaram คลอง6 ปทุมธานี ชมพุทธสถาน ปฏิบัติธรรม เรียนรู้ปริศนาธรรมผ่านภาพ 3 มิติ ที่ตั้งวัดปัญญานันทาราม เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 อ่านต่อ

วัดปัญญานันทาราม Wat Panyanantaram ปทุมธานี ชมพุทธคยา เรียนรู้ธรรมผ่านภาพ 3 มิติ ปฏิบัติธรรมตามกาล ที่ตั้งวัดปัญญานันทาราม เลขทึ่ 1 หมู่ 10 ซอยวัดปัญญอ่านต่อ

เดินชมภาพจิตรกรรม วัดพระแก้ว ภาพ หนุมานอมพลับพลา  รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ลักษณะคำประพันธ์ แต่อ่านต่อ