วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร  ต.พระสิงห์ อ.เมือง เชียงใหม่
พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิด วรมหาวิหาร
Wat Phra Sing Woramahawihan, Phra Sing Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai

“สักการะบูชาพระพุทธสิหิงค์, พระธาตุเจดีย์ประจำปีมะโรง วัดที่มีประวัติยาวนานกว่า 600 ปี”


วัดพระสิงห์0

ที่ตั้งวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
ถนนสิงหราชจรด ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วันเวลาทำการ 6.00 – 18.00 ทุกวัน
Facebook : วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์22
พระประธานในพระวิหาร

วัดพระสิงห์1

ประวัติวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ที่ได้ชื่อว่า วัดลีเชียงพระ หมายถึง วัดที่ตั้งใกล้ตลาดกลางเมือง พญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า “วัดลีเชียงพระ” สมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ขึ้นครองนครเชียงใหม่ โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย มาประดิษฐาน

วัดพระสิงห์4
พระธาตุเจดีย์ประจำปีมะโรง

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 วัดพระสิงห์ได้รับพระกรุณาโปรดให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์18
พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)

เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ผนังวิหารมีภาพจิตรกรรมโดยรอบ ด้านเหนือเขียนเป็นเรื่องสังข์ทอง ด้านใต้เป็นเรื่องสุวรรณหงส์โดยเฉพาะเรื่องสังข์ทองพบเพียงที่นี่แห่งเดียว อีก ทั้งเป็นวิหารลายคำที่พบที่นี่ได้แห่งเดียวเท่านั้น และลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมที่พบในล้านนา ซึ่ง ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ประติมากร ชาวอิตาเลียน บิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ได้สรุปไว้ว่า “จิตรกรรมในภาคเหนือนิยมเขียนภาพชีวิตประจำวันเป็นภาพเหมือนชีวิตจริง” ถ้ามองดูภาพที่งดงามเรื่องสังข์ทองในวิหารลายคำ

วัดพระสิงห์16

วิหารลายคำนี้มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามปราณีตบรรจงมากแสดงให้เห็นฝีมือของช่างในยุคนั้นว่าเจริญถึงที่สุด ตัววิหารลายคำสร้างตามแบบศิลปกรรมของภาคเหนือ มีรูปปั้นพญานาค 2 ตัวอยู่บันไดหน้า และใกล้ ๆ พญานาค มีรูปปั้นสิงห์ 2 ตัว บริเวณภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงค์” บนผนังด้านหลังพระประธาน เสาหลวง (เสากลม) เสาระเบียง (เสาสี่เหลี่ยม) มีภาพลายทองพื้นแดงเป็นลวดลายต่างๆ เต็มไปหมด ด้านหลังพระประธาน ยังมีรูปปราสาทแวดล้อมด้วยมังกรและหงส์ มีความงดงามน่าชมยิ่ง ผนังวิหารด้านเหนือมีภาพจิตรกรรม เขียน เรื่องสังข์ทอง ด้านใต้เรื่องสุวรรณหงส์ นับเป็นภาพที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสังข์ทอง พบเพียงแห่ง เดียวที่นี่


ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

หอธรรม
รอยพระพุทธบาทจำลอง
พระพุทธไสยาสน์


การเดินทาง (แผนที่) วัดพระสิงห์มหาวรวิหาร
โดยรถยนต์ วัดพระสิงห์จะตั้งอยู่บริเวณคูเมืองด้านในบริเวณ ถนนสิงหราชจรดกับถนนราชดำเนิน

โดยรถสาธารณะ นั่งรถสองแถวสีแดงที่วิ่งรอบเมืองค่าโดยสารแล้วแต่ระยะทาง


 

Comments

comments