วัดลังกา ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
Wat Lungka, Fa ham Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai

“วัดเก่าแก่ สร้างเพื่อเป็นที่พำนักพระสงฆ์ชาวลังกา”

ที่ตั้งวัดลังกา
เลขที่ 141 หมู่ 2 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลฟ้าห่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ประวัติวัดลังกา
วัดลังกา เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักฐานปรากฏในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา ในปี พ.ศ. 1947 เพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาของท้าวมหาพรหม เพื่อไถ่บาปที่คิดจะแย่งราชสมบัติและถวายเป็นอนุสรณ์แด่พระเจ้าแสนเมืองมา พระนัดดาของพระองค์ พร้อมกับรำลึกถึงคุณงามความดีของพระภิกษุไทยอาหมที่สร้างวัดขึ้นมา จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน ชื่อว่า “วัดลังกา” สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างไว้สำหรับเป็นที่พำนักของพระสงค์ชาวลังกาที่มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ หรือเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะสงฆ์นิกายสิงหล หรือลังกาวงศ์

ภายในวัดมีอุโบสถ รูปทรงแบบล้านนาประยุกต์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2480 ภายในวิหารมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ราวบันไดเป็นรูปมกรคายพญานาคอ้าปาก

การเดินทางไปวัดลังกา ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่

เครดิตภาพและข้อมูล Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments