.

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
Wat Phaichayonphonsep Ratchaworawihan, Bang Phueng Subdistrict, Phra Pradaeng District, Samut Prakan

“พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัย ร.๒ ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่งดงาม”
.

วัดไพชยนต์พลเสพย์13

ที่ตั้งวัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
ชุมชนพระราชวิริยาภรณ์ ซอย 8 ถนนราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โทรติดต่อ 02-462 6033

วัดไพชยนต์พลเสพย์5
วัดไพชยนต์พลเสพย์

ประวัติวัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
วัดไพชยนต์พลเสพย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดปากลัด เพราะตั้งอยู่บริเวณปากคลองลัดหลวง บ้างก็เรียกว่า วัดวังหน้า หรือวัดกรมศักดิ์ก็มี

วัดไพชยนต์พลเสพย์1

วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ.2362 ซึ่งพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ* เป็นแม่กอง มาดำเนินการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ ป้อมปราการ และขุดคลองลัด ให้เสร็จลุล่วงจากที่ค้างไว้ เมื่อกรมหมื่นศักดิพลเสพสร้างเมืองเสร็จ

วัดไพชยนต์พลเสพย์8

ท่านจึงได้สร้างวัดขึ้นด้วย และเรียกวัดนี้ว่า วัดกรมศักดิ์ แต่ชาวบ้านมักจะเรียกว่า วัดวังหน้า (ตามตำแหน่งของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ) ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามให้วัดใหม่ว่า วัดไพชยนต์พลเสพย์ โดยคำว่า “ไพชยนต์” มีความหมายถึงบุษบกยอดปรางค์ที่อยู่ภายในพระอุโบสถ ส่วนคำว่า “พลเสพ” นำมาจากคำท้ายชื่อของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

พระอุโบสถ และพระวิหาร จะตั้งอยู่เคียงคู่อยู่ในอาณาเขตเดียวกัน โดยหันหน้าไปทางคลองลัดหลวงที่อยู่ทิศตะวันออก หากยืนหันหน้าเข้าหาอาคารทั้ง 2 ซ้ายมือจะเป็นวิหาร ส่วนขวามือเป็นพระอุโบสถ มีกำแพงแก้วล้อมรอบอาคารทั้ง 2 ไว้ มุมกำแพงแก้วมีวิหารคดอยู่ทั้ง 4 มุม ด้านหลังโบสถ์และวิหาร ประกอบด้วยเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งเรียงกัน 3 องค์

วัดไพชยนต์พลเสพย์11
วัดไพชยนต์พลเสพย์12

บริเวณโบสถ์ วิหาร และพระเจดีย์ มีกำแพงประดับช่องลมลวดลายจีน ซุ้มประตูกำแพงประดับลายปูนปั้น บานประตูเป็นภาพวาดเทพผู้พิทักษ์ในแบบจีน ด้านนอกกำแพงประดิษฐานพระพุทธรูปอริยาบทนั่ง ปางประธานพร และมีตุ๊กตาสิงห์แบบจีนประดับอยู่

ชมภาพบรรยากาศวัด

วัดไพชยนต์พลเสพย์7

วัดไพชยนต์พลเสพย์10
วัดไพชยนต์พลเสพย์14
วัดไพชยนต์พลเสพย์15

การเดินทาง (แผนที่) วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
โดยรถยนต์ จากสามแยกพระประแดง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนนครเขื่อนขันธ์ (ทางหลวงหมายเลข 3104) ให้เลี้ยวซ้าย (สามแยกบางพึ่ง) ไปตามถนนพระราชวีริยาภรณ์บรรจบกับถนนทรงธรรม จะพบวัดไพชยนต์ฯ อยู่ตรงหน้าบริเวณสามแยก เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก. สาย 82 และ 138 รถร่วมบริการ สาย 6 ลงตรงสามแยกบางพึ่งแล้วต่อรถรับจ้างก็สามารถไปถึงวัดได้
พิกัด GPS
ละติจูด: 13.667317 ลองจิจูด: 100.527112

Comments

comments