วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ชั้นตรี
บูชาหลวงพ่อเปี่ยม

ที่ตั้งวัดเกาะหลัก
เลขที่ 306 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติวัดเกาะหลัก
วัดเกาะหลัก เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาราว พ.ศ. 2300 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานบ่งชี้ปีที่สร้างและนามผู้สร้าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านสร้างขึน ประมาณต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (เคยพบฐานเจดีย์เก่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นทับ) วัดถูกทิ้งร้าง เพราะเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่า

ปัจจุบัน วัดมีเนื้อที่ 41 ไร่เศษ เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในสมัยพระอุปัชฌาย์จ้อย ท่านธุดงค์มาจากภาคตะวันออกเป็นพระที่มีอภินิหารเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้าน จึงได้พากันอาราธนาท่านให้อยู่จำพรรษาและช่วยสร้างวัดจนกระทั่ง มีพระอุโบสถ ศาล และกุฎีสงฆ์ เสนาสนะ ถาวรวัตถุ มีกุลบุตรในหมู่บ้านเข้าสมาบวชปีละมาก ๆ และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดราษฎร์ปฏิสังขรณ์
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2480

ในอดีตเมื่อครั้งมีพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการนั้น วัดเกาะหลักเป็นสถานที่ใช้ ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สืบมาจนในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อมีพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นน้ำสรงอภิเษกซึ่งเป็นพิธี ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และทรงเจริญพระชมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศง 2542 ได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ หรือแหล่งน้ำที่เคยใช้ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากนั้นนำมาทำพิธีเสก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกอบพิธีเสก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดเกาะหลัก จึงกล่าวได้ว่า วัดเกาะหลัก เป็นวัดสำคัญคู่บ้าน คู่เมือง ประจวบคีรีขันธ์ มาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รูปหล่อพระสุเมธีวรคุณ (หลวงพ่อเปี่ยม) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก


ภาพบรรยากาศวัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
previous arrow
next arrow
Slider


#วัดเกาะหลัก

#หลวงพ่อเปี่ยม

#ทัวร์วัดไทย

#เครดิตภาพคุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล

การเดินทางไปวัดเกาะหลัก