วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
Wat Phra Ram 9 Kanchanaphisek, Bang Kapi Subdistrict, Huai Khwang District, Bangkok

“วัดตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แหล่งเรียนรู้วิถีความพอเพียงที่พ่อเหลือไว้ เรียบง่าย สงบ ประหยัด”


วัดพระราม๙5

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ตั้งวัดพระรามเก้า
999 กาญจนาภิเษกซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3185925
www.rama9temple.org

ป้ายวัดพระรามเก้า

ประตูวัดพระราเก้า

ประวัติวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชดำริให้พัฒนาบึงพระราม ๙ เป็นแหล่งบำบัดน้ำเสียจากคลองใกล้เคียง เมื่อการพัฒนาบึงพระราม ๙ ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม เมื่อวันที่15 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ว่าควรสร้างวัดใกล้กับบึงพระราม ๙

วัดพระราม๙9

โดยมีพระราชประสงค์ในการสร้างวัดแห่งนี้ว่า ให้เป็นวัดที่เรียบง่าย ประหยัด เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ทั้งทางศาสนา สังคมและจริยธรรมแก่เยาวชน และประชาชนในชุมชน (กรมการศาสนาจึงได้อนุมัติให้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2535 บนที่ดินซึ่ง นางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี น้อมเกล้าฯ ถวาย)

Wat Phra Ram 9 Kanchanaphisek7

วัดพระราม๙7
พระอุโบสถออกแบบโดยนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น (อดีตอธิบดีกรมศิลปากร) เน้นความเรียบง่ายและประหยัดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เครื่องบนทำอย่างไทย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นปูนปั้นสีขาว หน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกพุดตาน ปิดทองเฉพาะที่ตราพระราชลัญจกร

Wat Phra Ram 9 Kanchanaphisek2

การก่อสร้างเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2539

Wat Phra Ram 9 Kanchanaphisek4

พระประธานในอุโบสถ – พระพุทธกาญจนธรรมสถิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542

วัดพระราม๙1

วัดพระราม๙2

การเดินทาง (แผนที่) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

# โดยรถประจำทาง สาย 137, 168 ลงป้ายก่อนถึงเลียบทางด่วนรามอินทรา อาจณรงค์ แล้วต่อมอเตอร์ไซด์เข้าไปวัด
# โดย MRT ลงที่ป้ายพระรามเก้า ต่อมอเตอร์ไซด์มายังวัด


ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

[smartslider3 slider=29]


 

Comments

comments