หมวดหมู่: โรงเรียนพระปริยัติธรรม / สอนศาสนา

วัดป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง Wat Pa Yup Nai ที่ตั้งวัดป่ายุบใน เลขที่ 1112 หมู่ 5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210 วัดสงบ ร่มรื่น ของอ่านต่อ