วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร
Wat Chaloem Phrakiat Worawihan, Bang Si Mueang Subdistrict, Mueang District, Nonthaburi
“วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวนนทบุรี อายุกว่า 100 ปี, สักการะบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานในพระอุโบสถ”

วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ยอดวัดงาม สถาปัตยกรรมเด่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นนทบุรี รุ่งเรืองในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ที่ตั้งวัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
เลขที่ 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
facebook.com/WatChalermprakiatWorawihan
เบอร์โทรติดต่อ 02-881-6323

ประวัติวัด

วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร นี้เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ (รัชกาลที่ 3) ให้สร้างขึ้น ในพื้นที่ซึ่งเป็นนิวาสถานเดิมของพระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และพระราชมารดาของพระองค์ หรือเจ้าจอมมารดาเรียม ซึ่งภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัย โดยพระองค์ทรงเห็นว่าควรที่จะสถาปนาสถานที่แห่งนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่บุคคลทั้งสามนั้น

แต่เดิมบริเวณนี้เคยเป็นป้อมปราการเก่า ชื่อว่า ป้อมทับทิม ใช้ในการสอดส่องป้องกันข้าศึกที่อาจจะรุกล้ำเข้ามาทางแม่น้ำ และเมื่อพระองค์มีพระราชประสงค์ในการสร้างวัด จึงโปรดเกล้าฯให้พระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) ตำแหน่งที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้น และโปรดให้สร้างป้อมปราการก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังรอบวัดไว้เป็นอนุสรณ์ พร้อมทั้งพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อพระองค์จะเสด็จสวรรคต วัดเฉลิมพระเกียรตินี้ยังสร้างไม่เสร็จดี เพราะเมื่อในเวลานั้นพระองค์ยังได้ตรัสถึงวัดต่างๆ ที่ยังสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ค้างไว้ และขอให้ผู้ที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์ได้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและวัดที่ยังสร้างค้างอยู่นั้นให้เสร็จเรียบร้อยด้วย ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จเรียบร้อยในเวลาต่อมา

พระอุโบสถ ที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ประดับตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน

พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา

เมื่อเข้าไปด้านในจะได้พบกับ “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ซึ่งรัชกาลที่ 3 โปรดให้ขุดแร่ทองแดง ที่อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ได้แร่ทองแดงจำนวนมาก จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำในพระอุโบสถแห่งนี้ นอกจากนี้ บานประตู บานหน้าต่างพระอุโบสถยังเขียนลายรดน้ำปิดทอง ตราพระราชลัญจกรของรัชกาลที่ 3 และรูปกระต่ายภายในวงพระจันทร์เต็มดวง

นอกจากนั้น ยังมีพระวิหาร “วิหารพระศิลาขาว” ซึ่งภายในมี “พระศิลาขาว” เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 4 โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหาร ในช่วงปี พ.ศ. 2401 พระศิลาขาวประดิษฐานอยู่ในบุษบกไม้สักลงรักปิดทองประดับกระจก มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ช่วยส่งเสริมให้องค์พระดูโดดเด่น (เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์)

ศาลาการเปรียญหลวง ภายในประดิษฐาน “พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์” เป็นพระประธาน
จิตรกรรมฝาผนังภายในเขียนสีเป็นลายดอกไม้ร่วงสีอ่อนหวานเหมือนกับในพระวิหาร

ส่วนด้านหลังโบสถ์จะเห็นพระเจดีย์องค์สีขาว เป็นเจดีย์ทรงลังกา มีความสูงจากฐานถึงยอด 45 เมตร ภายในบรรจุพระบรมธาตุ

หอระฆัง และกุฏิสงฆ์

ภาพบรรยากาศวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี

การเดินทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี โดยรถยนต์ วิ่งไปตามถนนบางกรวย-ไทรน้อยแล้วเลี้ยวเข้าท่าน้ำนนทบุรี (ฝั่งธนบุรี) จะมีป้ายบอกทางตลอด หากมาจากฝั่งกรุงเทพข้ามสะพานพระราม5 แล้วแยกเข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย หรือข้ามจากสะพานพระนั่งเกล้าถึงแยกบางพลู เลี้ยวซ้ายผ่านวัดสวนแก้ว ขับไปตามทางมีป้ายบอกทางเช่นกัน

โดยเรือ นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปยังท่านั้นนนทบุรีแล้วลงเรือหางยาวประจำเส้นทางไปคลองบางใหญ่ ออกจากท่าน้ำนนทบุรีทุก 20 นาที ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที

แผนที่วัด

Comments

comments