วัดพระเนตร น่าน
Wat Pranate, Nai Wiang, Mueang Nan District, Nan

ที่ตั้งวัดพระเนตร
เลขที่ บ้านพระเนตร หมู่ที่ 2 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

ประวัติวัดพระเนตร น่าน

วัดพระเนตร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2344 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2520

วัดพระเนตรมีการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุวัดพระเนตรเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันวิสาขบูชา เดือนพฤษฏาคม ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

การเดินทางไปวัดพระเนตร น่าน

เครดติดภาพ Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments