วัดพรหมนิวาส วรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

Wat Phrom Niwat Worawihan, Tha Wasukri Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

“พระอารามหลวงเก่าแก่ เงียบสงบ ไหว้พระประธานศักดิ์สิทธิ์”

ที่ตั้งวัดพรหมนิวาสวรวิหาร
เลขที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ประวัติวัดพรหมนิวาสวรวิหาร

วัดพรหมนิวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดพรหมนิวาสวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งมิได้มีหลักฐานการบันทึกประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน มีเพียงคำบอกเล่าของสมเด็จพระธีราจารย์มุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส ได้บอกแก่เจ้าอาวาส (พระครูวิทิตพรหมสิริคุณ) ว่าเดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดขุนยวน” เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่สร้างวัดขุนยวมมียศเป็นขุนได้เป็นแม่ทัพยกทัพไปรบกับข้าศึกษที่เมืองโยนก (นครเชียงใหม่) และมีชัยชนะกลับมาจึงได้สร้างวัดขึ้นเป็นอนุสรณ์ ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 ได้เริ่มมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยการซ่อมแซมถาวรวัตถุในส่วนที่ทรุดโทรมต่อมาสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการปฏิสงขรณ์อีกเนื่องจากเคยประทับอยู่ที่วัดนี้ครั้นเมื่อทรงผนวช

ครั้นเวลาล่วงเลยมานานบรรดาปูชนียวัตถุส่วนมากได้ชำรุด การปฏิสังขรณ์ให้คืนสู่สภาพเดิมกระทำได้ยากและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบูรณะค่อนข้างสูง ทางวัดจึงได้จัดทำโครงการบูรณะพระอารามหลวง เช่น บูรณะกำแพงแก้ว บูรณะหอสวดมนต์ เป็นต้น

พระอุโบสถ

ในปี พ.ศ. 2485 พระครูกุศลธรรมธาดา (สุดใจ เขมสีโล) เจ้าอาวาสได้ขอพระราชทานนามวัดใหม่ ชื่อว่า “วัดพรหมนิวาส” ซึ่งหมายถึงที่สถิตของพรหม

พระพุทธอนันตชิโณภาส พระประธานในพระอุโบสถ

ภาพบรรยากาศวัดพรหมนิวาสวรวิหาร อยุธยา
[smartslider3 slider=211]


การเดินทางไปวัดพรหมนิวาสวรวิหาร อยุธยา

เครดิตภาพและรวบรวมข้อมูลโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments