วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
Wat Samian Naree, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District, Krungthep Mahanakhon (Bangkok)

“สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ไหว้พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี พระประธานในพระอุโบสถ, หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะในพระวิหารอายุกว่า  120 ปี  มีอุโมงค์ให้ลอดเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดอุโมงค์นี้จะมีความสุขความเจริญ ลอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง “


โบถส์วัดเสมียนารี

ที่ตั้งวัด
เลขที่ 32 ถนนกำแพงเพชร6 (เลียบถนนวิภาวดีรังสิต)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรติตต่อ 02-954-4832

วัดเสมียนนารี วัดพัฒนาตัวอย่าง

วัดเสมียนารี3

ประวัติวัดเสมียนนารี

วัดเสมียนารี
ตามบันทึกของกรมการศาสนา ปรากฏว่า วัดเสมียนนารี เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ปี พ.ศ.2420 ท่านผู้ที่ริเริ่มสร้างวัด เป็นสุภาพสตรีในวัง ท่านมีตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่ มีนามว่า “ท่านเสมียนขำ” และตำแหน่งนี้ ภายหลังตกทอดมายังธิดาของท่าน คือ คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์(เพิ่มรัตนทัศนีย์) ซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเสมียนพระคลังข้างที่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท่านทั้งสองได้สร้างวัดแครายและทำนุบำรุงวัดมาโดยตลอดตราบเท่าอายุขัยของท่าน ดังนั้นวัดนี้จึงได้ขนานนามว่า “วัดเสมียนนารี” เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่ท่านทั้งสอง ในปี พ.ศ. 2522

วัดเสมียนารี1

“พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี”

อุโบสถหลังใหม่ มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ลักษณะทรงไทย สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในอุโบสถมีพระประธานพิมพ์พระพุทธชินราช (จำลอง) พระนามว่า “พระศรีศากยะพุทธวงศ์มุนี” ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 9 นิ้ว ปิดทองทั้งองค์ และฝาผนังอุโบสถมีภาพจิตรกรรม ด้านทิศใต้เป็นภาพพุทธประวัติ

วัดเสมียนารี5
ส่วนอุโบสถหลังเก่าหรือวิหารนั้นมีอายุยาวนานกว่า  120 ปี  ที่โบสถ์มีอุโมงค์ให้ลอดเชื่อกันว่า หากใครได้ลอดอุโมงค์นี้จะมีความสุขความเจริญ ลอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง  ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบศิลปะสุโขทัย พระนามว่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ

วัดเสมียนารี14

ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา เคยเป็นเรือบิณฑบาตรของหลวงพ่อผัน คิสโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ถ้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพบรรยากาศวัดเสมียนนารี กรุงเทพ

ไถ่ชีวิตโค

เดินเข้าหน้าวัดมาก็เจอะการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ

วัดเสมียนารี5
พระประธานที่วิหารเก่า หลวงพ่อพุทธสุโขอภิโรจนะ

วัดเสมียนารี7

ส่วนของการทำบุญบริจาคโลงศพ

วัดเสมียนารี8

วัดเสมียนารี10

ทำบุญพระประจำวันเกิด

วัดเสมียนารี12

สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนหัวใจ)

วัดเสมียนารี13
หลวงพ่อโสธร พระสีวลี

วัดเสมียนารี15

หลวงพ่ออู่แสนสุข

องค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง หลวงพ่ออู่ทอง หลวงพ่อเชียงแสน หลวงพ่อสุโขทัย

การเดินทาง (แผนที่) วัดเสมียนนารี กรุงเทพ

สายรถเมล์ที่ผ่าน 29,187,504

แผนที่วัดสเมียนนารี

ชมภาพบรรยากาศทั่วไปในบริเวณวัดเสมียรนารี –  Wat Samian Nari Photo Gallery

[envira-gallery id="1035"]

Comments

comments