วัดธรรมามูล วรวิหาร (พระอารามหลวง) ต.ธรรมามูล อ.เมือง ชัยนาท

Wat Thammamun Worawihan, Chai Nat
“สักการะบูชาพระพุทธรูปยืน (หลวงพ่อธรรมจักร) ไหว้พระประธานในพระอุโบสถ,หลวงพ่อโตในวิหารหลวงพ่อโต หลวงพ่อขาวเชิงบันไดขึ้นเขา 565 ขั้น ด้านบนมีวิหารหลวงพ่อนาค”

“หลวงพ่อธรรมจักร” ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเป็นศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยา

ที่ตั้งวัดธรรมามูลวรวิหาร พระอารามหลวง


ประวัติวัดธรรมามูลวรวิหาร
วัดธรรมามูลวรวิหาร สร้างอยู่บนไหล่เขา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตอำเภอเมืองชัยนาท เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งวงศ์สุโขทัย (พระร่วง) หรือพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้าง มีหลักฐานคือ พระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ที่พังลงมา และพระเครื่อง (พระร่วง) เป็นจำนวนมาก อีกอย่างหนึ่งมีใบเสมาคู่ เป็นศิลปะสมัยอยุธยาเป็นหลักฐาน สำหรับพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งผู้สร้างวัดได้นำมาประดิษฐานไว้ในทะเบียนวัดได้ระบุประมาณ พ.ศ. 2120 เป็นปีที่สร้างวัด กำหนดไว้เพื่อความสมบูรณ์

พระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ที่พังลงมา และพระเครื่อง (พระร่วง) เป็นจำนวนมาก

เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เมื่อแม่น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาจึงย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นบนไหล่เขาอันเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เคยเสด็จพระประพาส รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อธรรมจักรที่วัดแห่งนี้ด้วย

“พระอุโบสถ”
พระประธานในพระอุโบสถ

วัดธรรมามูลวรวิหาร มีการจัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร อันเป็นงานประจำปี โดยทางวัดได้กำหนดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 6 ระหว่างวันขึ้น 4 – 8 ค่ำ และในเดือน 11 ระหว่างวันแรม 4 – 8 ค่ำ รวมครั้งละ 5 วัน 5 คืน ในงานมีมหรสพสมโภชน์ตามประเพณีนิยมทั่วไป ในอดีตเมื่อมีงานประเพณีนมัสการปิดทองฯ คราวใด จะต้องมีงานแข่งเรือในลำน้ำหน้าวัดด้วย แต่ประเพณีนี้ได้ล้มเลิกไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2505 นอกจากนี้ทุกวันแรม 11 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทางวัดได้จัดให้มีงานประเพณีตักบาตรเทโวอีกด้วย

ใบเสมาคู่ เป็นศิลปะสมัยอยุธยา
หลวงพ่อโต

 

ชมวิวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

หลวงพ่อขาวประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบถสถ ด้านข้างมีบันไดทางขึ้น ๕๖๕ ขั้น ไปยอดเขาชั้นที่ ๕ มีวิหารหลวงพ่อนาคให้กราบนมัสการบูชา

“ทางลาดเขาเข้าวัด มีร้านค้าชุมชน และริมแม่น้ำเป็นตลาดน้ำวัดธรรมามูล”

ภาพบรรยากาศวัดธรรมามูลวรวิหาร


การเดินทางไปวัดธรรมามูลวรวิหาร

Comments

comments