วัดชินวราราม วรวิหาร ต.บางแขยง อ.เมือง ปทุมธานี
Wat Chinwararam Worawihan, Bang Khayaeng Subdistrict, Mueang District, Pathum Thani

วัดเก่าแก่ พระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร
ไหว้พระขอพรพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) สมัยสุโขทัย
สักการะบูชารอยพระพุทธบาทในมณฑป บูชาเจ้าแม่กวนอิม
วัดริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศเงียบสงบ  ให้ทานอาหารปลาที่วังปลาแพริมน้ำ


วัดชินวราราม วรวิหาร
ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สังกัด : คณะสงฆ์มหานิกาย

วัดชินวรารามวรวิหาร ได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดเก่าแก่และเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชั้นวรวิหาร

 

เดิมชื่อวัดมะขามใต้ บริเวณรอบพระอารามกว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม พร้อมคำบรรยายเป็นโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบทิศ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น

พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคำ) สมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2456

– พระวิหารพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สร้างเมื่อ พ.ศ.2460

– พระตำหนักชินวรสิริวัฒน์ ที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พ.ศ.2475

– ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม ริมน้ำ สร้างเมื่อ พ.ศ.2456 

มณฑปใหม่ที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิมที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ภายในมณฑปนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ด้วย

หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำฯลฯ


แผนที่วัดชินวราราม

Comments

comments