หมวดหมู่: อนุสาวรีย์-อนุสรณ์สถาน

อนุสาวรีย์ที่ระลึก อนุสรณ์สถาน

ครูบาศรีวิชัย (ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย) นักบุญแห่งล้านนาไทย พระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ ชาตะ 11 มิถุนายน 2421 มรณะ 10 กุมภาพันธ์ 2481 ประวัติครูบาศรีวิชอ่านต่อ

วัดปัญญานันทาราม Wat Panyanantaram ปทุมธานี ชมพุทธคยา เรียนรู้ธรรมผ่านภาพ 3 มิติ ปฏิบัติธรรมตามกาล ที่ตั้งวัดปัญญานันทาราม เลขทึ่ 1 หมู่ 10 ซอยวัดปัญญอ่านต่อ

วัดธัญญะผล Wat Than Ya Phon ลำลูกกา คลอง8 ไหว้หลวงพ่อยิ้ม หลวงพ่อโต ชมหุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ดัง ๑๒ พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดจำลอง ให้อาหารปลา ณ วังมัจฉอ่านต่อ

พุทธมหาเจดีย์ Buddha Maha Cetiya วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี พุทธคยาจำลอง (พุทธมหาเจดีย์) แห่งนี้ถูกถอดแบบมาจากประเทศอินเดียได้อย่างละม้ายคล้ายคลอ่านต่อ

วัดตะโก Wat Tako กราบสักการะหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เกจิอาจารย์ดังแห่งอยุธยา ที่ตั้งวัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภออาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 เปิดทุกวอ่านต่อ

วัดวรเชษฐ์ Wat Worachet (วัดวรเชษฐาราม Wat Worachettharam) ที่จัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ ที่ตั้งวอ่านต่อ

วัดสันติวิหาร Wat Santi Wihan สระบุรี นมัสการปราสาทพระพรหมสิทธิโชค ที่ตั้งวัดสันติวิหาร เลขที่1 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุอ่านต่อ

วัดพุธไธศวรรย์ Wat PhutThai Sawan อยุธยา ที่ตั้งวัดพุธไธศวรรย์ อยุธยา หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 เปิดเข้อ่านต่อ