วัดเจ็ดยอด (วัดโพธารามมหาวิหาร)  ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
Wat Chet Yot (Wat Photharam Maha Viharn), Chang Phueak Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai

“วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์มังราย พระเจดีย์พุทธคยา 7 ยอด พระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดของคนปีมะเส็ง สถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2020”


วัดเจ็ดยอด1

ที่ตั้งวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เลขที่ 90 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-221 464, 081-783-8567, 084-6179400, 089-9807571
เวลาเปิดปิดพระเจดีย์ 8.30 – 18.00 น. ทุกวัน
วันเวลาทำการ 8.00 – 17.00 ทุกวัน

ป้ายวัดเจ็ดยอด

ประวัติวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย ในพ.ศ. 1998 ผู้สร้างวัดเจ็ดยอดคือ พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์เม็งราย ใช้ศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้นเป็นเจดีย์พุทธคยาแบบสไตล์ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่สำคัญสำหรับสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2020

วัดเจ็ดยอด18

โปรดให้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดมหาโพธาราม” หรือ “วัดโพธารามมหาวิหาร” ตามนามของต้นศรีมหาโพธิ์มาจากประเทศศรีลังกา มาปลูกในบริเวณนี้ และถือว่าต้นศรีมหาโพธิ์เป็นโพธิบัลลังก์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ และได้จำลองสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงมาทรงสร้างไว้ในพระอารามแห่งนี้ โดยที่พระเจดีย์พุทธคยาที่จำลองมานั้น  มีฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดเจดีย์ 7 ยอด ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดเจดีย์เจ็ดยอด” หรือ “วัดเจ็ดยอด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดเจ็ดยอด8

พระเจดีย์ ที่นี้มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตาไปจากพระเจดีย์อื่นๆ ทั่วไปตรงที่มีฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ล้อมรอบด้วยปูนปั้นเทพพนมและลวดลายดอกไม้ที่มีความวิจิตรงดงาม และเนื่องจากพระเจดีย์เจ็ดยอดเป็นพระธาตุประจำปีคนเกิดปีมะเส็ง จึงทำให้ด้านฐานองค์พระเจดีย์ เต็มไปด้วยรูปปั้นงูเล็ก(ส่วนมากเป็นงูเห่า) ที่มีผู้นำมาถวายแก้บน

วัดเจ็ดยอด12

ส่วนบนของหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏอยู่แต่ดั้งเดิม ซึ่งภายในพระวิหารมีพระประธานหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ ทางทิศตะวันตกของพระวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐ์ในซุ้มอีกองค์หนึ่ง หลังคาเป็นยอดเจดีย์ 7 ยอด ในพระวิหารมีทางขึ้นลงเพื่อขึ้นไปสักการะพระเจดีย์ พระเจดีย์องค์ใหญ่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน

วัดเจ็ดยอด17

วัดเจ็ดยอด10

พระประธานในพระอุโบสถ
ต้นศรีมหาโพธิ์มาจากประเทศศรีลังกา

การเดินทาง (แผนที่) วัดเจ็ดยอด โดยรถยนต์ จากลำปางมุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ด้วยถนนซูเปอร์ไฮเวย์(เชียงใหม่-ลำปาง) จะเห็นทางแยกวัดเจ็ดยอดอยู่ขวามือ ซ้ายมือมีโรงเรียนรวมบริรักษ์ เข้าช่องขวาเตรียมเลี้ยวตรงไฟแดง เมื่อเข้ามาในวัดแล้วจะมีป้ายบอกทางไปลานจอดรถ บางวันประชาชนเดินทางมายังวัดเจ็ดยอดจำนวนมาก จะหาที่จอดลำบากนิดนึงแต่ก็ต้องพยายามหาให้ได้ จากนั้นเดินมายังเจดีย์เจ็ดยอด ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด เจดีย์เจ็ดยอดอยู่กลางสนามหญ้ากว้างๆ บริเวณใกล้เคียงกันมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่

Comments

comments