วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี
Wat Bang Phai (Phra Aram Luang), Bang Rak Phatthana Subdistrict, Bang Bua Thong District, Nonthaburi.
“สักการะบูชาพระพุทธมงคลศรีสุโขทัยหรือหลวงพ่อทอง พระปรางค์เจดีย์ พระพุทธรูปยืนด้านหน้าโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชมหอพระไตรปิฏกกลางน้ำ สักการะพระแก้วมรกตจำลอง”

ที่ตั้งวัดบางไผ่
เลขที่ 15 หมู่ที่ 3 ซอยเทศบาล 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ประวัติวัดบางไผ่
วัดบางไผ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อว่า “วัดบางไผ่” ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2309 โดยมีเศรษฐีถวายที่ดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2315 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2315

อุโบสถหลังใหม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2529 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 24.25 เมตร ยาว 42.50 เมตร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ

มีถาวรวัตถุสำคัญ เช่น หอพระไตรปิฎกกลางน้ำทรงจตุรมุขสำหรับเก็บหนังสือพระไตรปิฎกและเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจำลอง ภายในพระอุโบสถหลังเก่ามี พระพุทธมงคลศรีสุโขทัย หรือ หลวงพ่อทอง เป็นพระประธานปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิ องค์พระเป็นเนื้อทองคำ ทั้งยังมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมรูปแบบทรงไทยและศาลาทีปังกรรัศมีโชติเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

การเดินทางไปวัดบางไผ่ นนทบุรี


ภาพโดย Thikumporn Tantivimongkol

Comments

comments