วัดโมลี ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี
Wat Moly, Bang Rak Yai Subdistrict, Bang Bua Thong District, Nonthaburi
“สักการะหลวงพ่อพุทธวิหาร พระประธานในพระอุโบสถ ไหว้พระปิดทองหลวงปู่เผือก หลวงพ่อเปลื้อง พระเกจิชื่อดัง”

วัดโมลี4

ที่ตั้งวัดโมลี
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ป้ายวัดโมลี

ประวัดวัดโมลี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว 80 วา ติดต่อกับที่นายประสงค์ ทรัพย์สุทธิภาสน์ ทิศใต้ยาว 75 วา ติดต่อกับที่ธรณีสงฆ์วัดโมลี ทิศตะวันออก ยาย 65 วา ติดต่อกับคลองอ้อมนนท์ ทิศตะวันตกยาว 80 วา ติดต่ากับที่นายไพศาล เทียมทอง ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 118 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา


สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณ พ.ศ. 2375 เดิมชื่อว่าวัดใหม่สุวรรณโมลี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโราส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ มาในถิ่นนี้ทรงเห็นว่าชื่อยาวเกินไป จึงทรงประทานเปลี่ยนให้ใหม่ว่า “วัดโมลี

วัดโมลี1
วัดโมลี มีผู้ศรัทธาท่านหนึ่ง ได้สลักปิ่นปักมวยผมออกขาย นำเงินมาสร้างวัดและใช้ปิ่นปักมวยผมเป็นสัญลักษณ์ ของวัดมาตลอดจนทุกวันนี้ วัดโมลีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งก่อนเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2461เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร และได้ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ.2467 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2544 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 23.50 เมตร ยาว 41.50 เมตร

วัดโมลี2

  • อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 ลักษณะทรงไทย หลังคาสามชั้นมุงกระเบื้องเคลือบ บานประตูหน้าต่างสลักลายไทย ทาทองล่องชาด มีพระประธานนามว่า ‘หลวงพ่อพุทธวิหาร’ บุทองทั้งองค์
  • ศาลาการเปรียญ กว้าง 13.60 เมตร ยาว 32 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ทรงไทย มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันปิดทอง ประดับกระจกสี
  • หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
  • กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง เป็นเรือนทรงไทยโบราณ ฝาไม้สัก 6 หลัง อาคารไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น 1 หลัง

การเดินทางมาวัดโมลี นนทบุรี

Comments

comments