หมวดหมู่: วันสำคัญทางศาสนา

วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำแห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เนื่. . .